Wytyczne sanitarne

 

WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W GO4DANCE

 

 1. Przy wejściu do lokalu Szkoły oraz na Sali znajduje się płyn dezynfekujący do rąk – wszystkie osoby wchodzące do Szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz nałożenia maseczki ochronnej.
 2. W celu skorzystania z usług szkoły należy wypełnić i podpisać oświadczenie w okresie pandemii – dokument dostarcza pełnoletni kursant / tancerz a w przypadku osoby niepełnoletniej – Rodzic lub Opiekun prawny. Niepodpisanie oświadczenia skutkuje brakiem możliwości udziału w zajęciach.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem – po treningu, po skorzystaniu z toalety.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz jedzenia na terenie Szkoły. Napoje można spożywać wyłącznie z podpisanej, osobistej butelki / bidonu.
 5. Toalety i wszystkie powierzchnie (podłoga, blaty, klamki itp.), lub wyposażenie z których korzystają uczestnicy zajęć będą w przerwach między zajęciami dezynfekowane.
 6. Pracownicy placówki mający kontakt z klientem (rodzicem, opiekunem) będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 8. Między zajęciami poszczególnych grup będą zapewnione 15-30 minutowe przerwy, aby ograniczyć kontakt między grupami oraz przygotować salę do następnych zajęć.
 9. Ćwiczenia podczas treningu będą odbywały się z zachowaniem bezpiecznej odległości społecznej. Podczas treningu na sali tancerze / kursanci nie mają obowiązku noszenia maseczki.
 10. Drzwi do Szkoły będą otwarte na 15 minut przed zajęciami, by zminimalizować konieczność dotykania klamek i poręczy.
 11. Zostaną wyznaczone strefy, w których mogą poruszać się uczestnicy zajęć, a także miejsca, które będą wyłączone z użytkowania.
 12. Nie można będzie korzystać z szatni (szafa, wieszaki) ani węzła sanitarnego (poza WC), dlatego na zajęcia trzeba przyjść już w stroju treningowym. Na sali będą wyznaczone miejsca, w których poszczególne osoby mogą odłożyć rzeczy osobiste (buty na zmianę, odzienie wierzchnie), które przed wejściem do Szkoły należy schować do torby (worka, plecaka). Buty zmieniamy i chowamy do torby przed wejściem do Szkoły (podobnie kurtki).
 13. Do Szkoły będą mogli wejść jedynie uczestnicy zajęć, bez Rodziców i Opiekunów. Nie ma możliwości skorzystania z poczekalni. Sprawy bieżące można załatwić osobiście w kancelarii po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 506 617 435) w dniach i godzinach do tego wyznaczonych. Klienci wchodzą do kancelarii pojedynczo z zachowaniem zasad sanitarnych.
 14. Obowiązuje punktualny przyjazd na zajęcia oraz punktualny odbiór dzieci.
 15. Dziecko jest przyprowadzane do drzwi Szkoły przez Rodzica / Opiekuna – do Szkoły wchodzą jedynie uczestnicy zajęć. W celu uniknięcia gromadzenia się przed drzwiami lokalu dzieci odbierane są przez Rodziców punktualnie przy wejściu do budynku Szkoły (Instruktor wypuszcza i odprowadza dzieci).
 16. Obowiązuje absolutny zakaz ćwiczenia boso i w napalcówkach/skarpetkach oraz w rozpuszczonych włosach. Uczestnicy zajęć muszą mieć odpowiednie obuwie zamienne (baletki, buty, obuwie sportowe miękkie) oraz włosy związane w koka.
 17. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 18.  

  Pliki do pobrania:
  1. Oświadczenie dla Rodzica
  2. Oświadczenie dla osoby dorosłej (kursant, tancerz pełnoletni)
  3. Wytyczne sanitarne